API

API

JELLIEN LEYMAN

“De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.”

Wij willen dit echter opentrekken naar veel meer; voel je je niet goed in je vel, is er iets waar je mee worstelt thuis, op school of in de club?
Lucht je hart, een luisterend oor of een rustige babbel kunnen wonderen doen.
Eens praten met iemand die niet oordeelt over veroordeelt.

Samen komen we er wel uit, samen kunnen we naar een oplossing zoeken of eens kijken wie je verder kan helpen.

Uiteraard kan je bij iedereen van de trainers of bestuur terecht met je verhaal. Babbel met wie je je het meest op je gemak voelt, je verhaal is veilig bij ons.